To już czwarty rok z rzędu, w którym wzrósł eksport produktów rolnych. Jednak udział tej grupy towarów w całkowitym ukraińskim eksporcie spadł o 4 proc. rok do roku do 41 proc.

W 2021 r. ponownie odnotowano rekordowy eksport pszenicy w ilości ponad 20,07 mln ton, mięsa drobiowego na około 459 tys. ton i makaronu na 38 tys. ton.

W analizowanym roku najbardziej wzrósł ukraiński eksport rolny do krajów azjatyckich i afrykańskich – odpowiednio o ponad 26 proc. do ponad 13,7 mld dolarów(12,1 mld euro) i o 28% proc. do 3,7 mld dolarów (3,3 mld euro). Ale eksport ten do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii również wzrósł o 12 proc, do około 8,4 mld dolarów (7,4 mld euro). Ponadto eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wzrósł o 8 proc. do 1,4 mld dolarów (1,2 mld euro).

Po raz kolejny, jako największym odbiorcą ukraińskiego produktów sektora rolno-spożywczego, były Chiny wartością eksportu prawie 4,29 mld dolarów (3,8 mld euro), czyli o 21 proc. większą niż w 2020 r. Za nimi uplasowały się Indie (równowartość 1,7 mld euro), a także Holandia (1,6 mld euro), Egipt (1,4 mld euro) i Turcja (1,3 mld euro), Hiszpania i Polska zostały wymienione jako inni ważni importerzy w Europie.

Najważniejszymi pozycjami ukraińskiego eksportu rolnego w 2021 roku były zboża i nasiona oleiste oraz oleje roślinne.