Najważniejszym nabywcą była Arabia Saudyjska z udziałem wynoszącym 18,1 proc., która trzykrotnie zwiększyła swoje zakupy w porównaniu z 2018 r., Holandia była na drugim miejscu z kontyngentem importowym w wysokości 15,2 proc., a następnie Słowację z 8,9 proc.

W analizowanym okresie eksport ukraińskiego mięsa drobiowego osiągnął lepsze wyniki, zwiększając wartość o 15 proc. do 399 mln euro. Udana obsługa nowych zagranicznych rynków zbytu w ostatnich latach, umożliwiła rozszerzenie eksportu ukraińskiego mięsa.