Według serwisu analityczno-informacyjnego APK-Inform w sezonie 2020/2021 Ukraina, jeden z największych graczy na rynku światowym, wyeksportowała 16,6 mln ton pszenicy, o 19 proc. mniej niż w poprzednim roku gospodarczym.

Jest to również o 5 proc. mniej niż mniej lub bardziej dobrowolnie górny limit eksportu pszenicy uzgodniony między rządem a firmami eksportowymi. Spadek eksportu wynika przede wszystkim ze zbiorów pszenicy w 2020 r., które wyniosły około 24,9 mln t, czyli o 12 proc. mniej.

Ponadto, według APK-Inform, relatywnie wysokie ceny pszenicy ukraińskiej miały w ciągu całego roku gospodarczego osłabiać jej atrakcyjność na rynku światowym.

Największy udział w dostawach pszenicy na Ukrainie wynoszący 16 proc. w sezonie 2020/2021 pochodził z Indonezji. Na kolejnych miejscach znalazły się Egipt i Pakistan, odpowiednio 15 proc. i 8 proc.