APK-Inform przypisał lepsze perspektywy plonów wcześniejszym i średnim zbiorom. Z drugiej strony niedawne deszcze utrudniły prace żniwne i spowodowały lokalne problemy z przechowywaniem zbóż, a tym samym ryzyko nieurodzaju pszenicy i jęczmienia.

Mimo to prognozy dla pszenicy i jęczmienia można było jeszcze podnieść do odpowiednio 28,3 mln ton i 8 mln ton, co oznaczałoby wzrost rok do roku o 14 proc. dla pszenicy i 5 proc. dla jęczmienia. Szacunkowe zbiory kukurydzy na ziarno, które również zostały skorygowane w górę, powinny wynieść 36,2 mln ton, czyli o 22 proc. więcej niż w poprzednim roku.