Uchwalona w tej sprawie ustawa przewiduje, że obrót ziemią o przeznaczeniu rolnym dozwolony będzie po przyjęciu ustawy „O rynku ziemi" (nad którą trwają prace), ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.

Równocześnie ustawa ta przewiduje zakaz wnoszenia do 1 stycznia 2013 r. praw do ziemi do kapitału zakładowego spółek gospodarczych.