Decyzję podjęto w odpowiedzi na apel stowarzyszeń branży rolniczo-przemysłowej Ukrainy, które zażądały, aby rząd uregulował sytuację na rynku mięsa