Sankcje dotknęły kraje europejskie i azjatyckie. Przyczyną są choroby zakaźne, które odnotowało Międzynarodowe Biuro ds. Epizootii na terytorium Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Chin, Korei, Wietnamu, Gruzji i in. Jednocześnie, eksport ukraińskiej produkcji jest dozwolony do wszystkich tych krajów.

Informacja dodatkowa. Według danych Międzynarodowego Biura ds. Epizootii, w Wielkiej Brytanii trwa w dalszym ciągu epidemia pryszczycy. Ostatni raz wybuch tej choroby został zarejestrowany w 2001 r. Wówczas rząd Wielkiej Brytanii wydał na likwidację epidemii ok. 31 mln dol. Ponadto, w Gruzji odnotowano wybuch afrykańskiej dżumy u świń.

Źródło: