W tym:

• kukurydzy- 5,4 mln ton z powierzchni 899 tys. ha, lub 18 proc. prognozowanego areału;

• gryki – 72,0 tys. ton z powierzchni 54,0 tys. ha lub 76 proc. prognozowanego areału;

• prosa - 138 tys. ton z powierzchni 74 tys. hektarów, czyli 82 proc. prognozowanego areału;

Ponadto słonecznik został zebrany z 4,2 mln hektarów, czyli z 71 proc. prognozowanego areału, w ilości 9,6 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,30 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 867 tys. hektarów, co stanowi 55 proc. prognozowanego areału, w ilości 2,0 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,34 t / ha.

Burak cukrowy został zebrany z 36 tys. ha, co stanowi 17 proc. prognozowanego areału, w ilości 1,6 mln ton, ze średnią wydajnością 44,50 t/ha

Dokonano też zasiewów zbóż ozimych na powierzchni 2,9 mln hektarów, czyli 39 proc. prognozowanego areału.

W szczególności zasiano:

 • pszenicę ozimą na 2,6 mln hektarów, czyli 42 proc. prognozowanej powierzchni;

• żyto ozime na 69 tys. hektarów, czyli 56 proc. prognozowanej powierzchni;

• jęczmień ozimy na 147 tys. hektarów, czyli 16 proc. prognozowanej powierzchni;

Ponadto zasiano rzepak ozimy na powierzchni 1,1 mln hektarów, czyli 93 proc. prognozowanej powierzchni.