Ukraina wprowadziła tymczasowe embargo na import tych produktów w czerwcu br., z uwagi na wystąpienie na Litwie epidemii klasycznego pomoru świń.

Unia Europejska już wcześniej zniosła wszelkie środki ochronne dotyczące zwalczania tej choroby na Litwie, w tym ograniczenia w handlu, decyzją wykonawczą Komisji UE 2011/546/UE z dn. 16 września 2011 r.