Taka decyzja zawarta została w projekcie ustawy „O wprowadzeniu zmian do Taryfy celnej Ukrainy (dotyczy stawki cła na import pszenicy, mieszankę pszenicy i żyta oraz żyta)”. Projekt został już przyjęty przez rządowego komitet ds. polityki gospodarczej i integracji europejskiej pod przewodnictwem pierwszego wicepremiera, ministra finansów Ukrainy Nikołaja Azarowa.

Źródło: