Taka decyzja zawarta została w projekcie ustawy „O wprowadzeniu zmian do Taryfy celnej Ukrainy (dotyczy stawki cła na import pszenicy, mieszankę pszenicy i żyta oraz żyta)”. Projekt został już przyjęty przez rządowego komitet ds. polityki gospodarczej i integracji europejskiej pod przewodnictwem pierwszego wicepremiera, ministra finansów Ukrainy Nikołaja Azarowa.

Na oficjalnej stronie Rady Najwyższej Ukrainy 22 czerwca został opublikowany tekst postanowienia Rady Ministrów Ukrainy Nr 844 od 20 czerwca b.r. "O wprowadzeniu zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy Nr 1852 z dnia 29 grudnia 2006 r.", na mocy którego od 1 lipca b.r. wprowadza się ograniczenia ilościowe eksportu ziarna z Ukrainy.
Zgodnie z niniejszym dokumentem wykaz towarów, eksport których z Ukrainy podlega licencjonowaniu oraz kwotom, dopełnia się o następujące pozycje:
- pszenica i mieszanka żyta z pszenicą, orkisz (kody