Wg wstępnej oceny Ukraińskiego Centrum Meteorologicznego, w lutym 2012 r., w związku z silnymi mrozami zniszczonych zostało około 70 proc. planowanego urodzaju roślin owocowo-jagodowych. Największe szkody mróz spowodował w regionach, gdzie temperatury sięgały nawet -25°C: w Obwodzie Chersońskim oraz na Krymie - w niektórych regionach Krymu straty sięgać mogą nawet 90 proc.

Największe straty przewiduje się w uprawach czereśni, brzoskwiń oraz moreli. Duże straty zakładają również hodowcy winorośli: z powodu mrozu zniszczonych zostało około 50 proc. odmian stołowych i 70 proc. odmian deserowych winogron. W dobrym stanie są natomiast sady jabłoni i gruszy. Zgodnie ze wstępną oceną, straty ukraińskich ogrodników mogą sięgnąć 90 mln UAH (blisko 35 mln PLN - red.).

Przedstawiciele branży sadowniczej wskazują, że mniejsze zbiory owoców są również efektem sukcesywnie zmniejszających się w ostatnich latach nasadzeń drzew pestkowych na Ukrainie. W większości sadów przeważają drzewa stare, które nie plonują na dostatecznie wysokim poziomie. Niemniej jednak, za podstawową przyczynę obniżania się zbiorów owoców na Ukrainie wskazuje się zmianę warunków klimatycznych i niedostosowanie roślin do tych warunków.

Komentując prognozy zbiorów eksperci wskazują, że nie należy obawiać się deficytu owoców na ukraińskim rynku, ze względu na fakt, że zapotrzebowanie w tym zakresie może zostać zaspokojone dostawami z zagranicy - głównie z Turcji i z krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie wskazuje się na oczekiwany wzrost cen owoców na ukraińskim rynku.