Konkurs „Region Switocz-Naddnieprze 2011" został zorganizowany i przeprowadzony przez Dniepropietrowską Obwodową Administrację Państwową oraz Radę Obwodową. Nagrody przyznane zostały laureatom za ich pracowitość, tworzenie nowych pomysłów i osiąganie wysokich wyników, co przekłada się na rozwój zarówno regionu, jak i całego kraju.

W tegorocznym konkursie udział wzięło ponad 300 kandydatów ze wszystkich miast i powiatów. Nagrody i dyplomy przyznano zwycięzcom w 28 kategoriach obejmujących wszystkie dziedziny życia obwodu. W imieniu gubernatora Oleksendra Vilkul'a jego pierwszy zastępca Viacheslav Zadorozhny pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody dla wyróżniających się postaci obwodu dniepropietrowskiego. Holding rolniczy KSG Agro otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy Podmiot w Branży Rolniczej w Regionie Naddnieprzańskim.

- To bardzo miłe otrzymać takie wyróżnienie dla naszej spółki - stwierdził prezes zarządu KSG Agro Sergiej Mazin. - Jest ono potwierdzeniem naszej ciężkiej pracy. KSG Agro jest dynamicznie się rozwijającą pionowo zintegrowaną spółką. Naszym zadaniem jest zapewnianie mieszkańcom Dniepropietrowska wysokiej jakości produktów spożywczych po przystępnych cenach. Aby sprostać temu niełatwemu zadaniu, KSG Agro wdrożyła szereg wyspecjalizowanych programów - produkcję zbóż, produkcję makaronów, rozwój produkcji zwierzęcej w celu zapewnienia dostaw świeżego mięsa i wędlin, a także uprawę warzyw i owoców. Naszymi działaniami wspieramy program Przewodniczącego Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksandra Vilkula, do którego zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obwodzie. Nasza Spółka stale stara się wdrażać rozmaite nowe inicjatywy. Jedną z nich jest produkcja biopaliw i pelletu energetycznego. Wszystko, co produkujemy, jest tworzone przez ludzi i dla ludzi. Kładziemy fundamenty przywództwa w biznesie, angażując się w długookresową i przynoszącą obfite owoce współpracę z władzami, społeczeństwem i branżą rolniczą.