Dzięki wsparciu rządu i dotacjom, Ukraina będzie w stanie zwiększyć produkcję zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

W pierwszej połowie bieżącego roku, produkcja rolna ogółem wzrosła o 15,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu z 2012 r.

Zapisane w budżecie państwa subwencje do utrzymania młodego bydła, które rolnicy otrzymali na początku 2013 r., pomogły zwiększyć pogłowie bydła ogółem o 5,2 proc. W efekcie produkcja wołowiny wzrosła o 1,4 proc.

Pomoc rządowa nie ominęła również producentów żywca wieprzowego, co zaowocowało wzrostem produkcji wieprzowiny o 7,1 proc w ujęciu rocznym.

Ukraiński rząd w dalszym ciągu będzie pracował nad rozwijaniem aktualnych programów pomocowych dla sektora produkcji zwierzęcej. Głównym celem będzie stymulowanie budowy nowych i modernizacji już istniejących gospodarstw, które będą zajmowały się chowem i hodowlą zwierząt.