Jak wynika z informacji z ukraińskiego instytutu ekonomiki rolnej, większość tych przychodów, ponad 579 521 mln euro,  pochodziła z eksportu mięsa drobiowego. Ten ostatni wzrósł w ponadprzeciętnym tempie o 25,8 proc. w porównaniu do 2018 r., do rekordowego poziomu około 414 tys. ton.

Unia Europejska była najważniejszym regionem eksportowym ukraińskiego mięsa z 28 proc. udziałem w całkowitej wartości, a kolejnymi były Bliski Wschód i Wspólnota Niepodległych Państw (WNP).

Trzeci rok z rzędu Niederlandy zajęły pierwsze miejsce na liście krajów importujących mięso z Ukrainy (15,8 proc.udziału). Kolejne 13,5 proc. przypadło na Arabię Saudyjską, a 8,5 proc. na Słowację, zaś udział trzech krajów WNP - Białorusi, Azerbejdżanu i Kazachstanu wyniósł 16,9 proc