O moskiewskich rozmowach poinformowała wczoraj minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Oczekuje się, że podczas tych rozmów Rosja przedstawi rezultaty lutowej misji inspektorów rosyjskich w Polsce. Komisja Europejska oświadczyła, że nie stwierdzili oni żadnych problemów uzasadniających utrzymywanie embarga.