Według Rosselchoznadzor około 21 100 hektarów z tego zostało sklasyfikowanych, jako grunty rolne nieużytkowane. W takim przypadku wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe lub zaproponowano władzom lokalnym rozwiązanie odpowiednich umów dzierżawy.

W okresie sprawozdawczym, w wyniku niewłaściwego użytkowania gruntów rolnych, sądy postanowiły skonfiskować ponad 3200 ha w całym kraju; dla kolejnych 12 700 ha umowy dzierżawy zostały rozwiązane.