Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w szczególności rolnicy zasiali zboża jare na 5,2 mln ha, czyli 17,9 proc. prognozowanych obszarów (w 2019 r. - 4,3 mln ha), w tym pszenicy jarej - 985,6 tys. ha, czyli 8,1 proc. prognozowanej powierzchni, jęczmienia jarego - 2,5 mln ha, lub 32,2 proc., kukurydzy na ziarno - 822,9 tys. ha, lub 30,1 proc. i ryżu - 6,7 tys. ha, czyli 3,4 proc..

Jednocześnie rosyjscy rolnicy zasiali słoneczniki na 1,5 mln ha, czyli 18,2 proc. prognozowanej powierzchni, rzepak jary na 145,1 tys. ha, czyli 11,2 proc., a soję na 148,9 tys. ha, czyli 4,7 proc.

W Rosji zasiano też buraki cukrowe na 602,5 tys. ha, czyli 63,8 proc. zaplanowanej powierzchni .

Ponadto rolnicy przeprowadzili nawożenie upraw ozimych na 14,2 mln ha, czyli 77,8 proc. areału uprawy (w 2019 r. - 12,8 mln ha).