W tym czasie zebrano 89,9 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 2,90 t/ha (w 2018 r. – 2,83 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 19,8 mln ha, w ilości 63,7 mln ton (w 2018 r. – 59,3 mln ton), z wydajnością 3,21 t/ha (w 2018 r. – 3,24 t/ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 6,9 mln ha, w ilości 17,9 mln ton (w 2018 r. – 14,1 mln ton), ze średnim plonem 2,61 t/ha (w 2018 r. – 2,33 t/ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 161,3 tys. ha (w 2018 r.- 143,2 tys. ha), w ilości 6,9 mln ton (w 2018 r.- 4,9 mln ton), ze średnim plonem 42,92  t/ha (w 2018 r. – 34,22 t/ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 428,8 tys. ha uzyskując 856 tys. ton (w 2018 r. - 810,3 tys. ton), ze średnią wydajnością 2,00 t /ha (w 2018 r. – 1,74 t/ha).

Kontynuowane są też zbiory soi. Z 444,2 tys. ha zebrano 905,4 tys. ton (w 2018 r. - 420,9  tys. ton), ze średnia wydajnością 2,04 t/ha  (w 2018 r.- 1,72 t/ha).

Kukurydzę na ziarno zebrano z 94,8 tys. ha w ilości 461,9 tys. ton, ze średnia wydajnością 4,87 t ha (w 2018 r. – 3,13 t/ha).

Słonecznik na ziarno zebrano z powierzchni 452,5 tys. ha w ilości 1 mln ton, (w 2018 r. - 480,6 tys. ton), ze średnią wydajnością 2,27 t/ha (w 2018 r. – 1,98 t/ha).

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 5,0 mln ha.