W ubiegłym tygodniu, ministrowie rolnictwa Polski i Rosji Marek Sawicki i Aleksiej Gordiejew porozumieli się w Moskwie w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga na polskie mięso. Strona rosyjska uzależniła wznowienie handlu mięsem od podpisania memorandum po spotkaniu ekspertów weterynaryjnych, które ma nastąpić w Kaliningradzie.

Memorandum ma określić zasady funkcjonowania systemu, by zapewniał pełny przepływ informacji między punktami granicznymi oraz służbami weterynaryjnymi. Podczas spotkania w Kaliningradzie ma być także omówiona sprawa rosyjskich zastrzeżeń dotyczących importu z Polski mączki rybnej.

Rosja wprowadziła embargo na przywóz mięsa z Polski w listopadzie 2005 r. Początkowo rozmowy w sprawie wznowienia eksportu prowadzone były między polskimi i rosyjskimi służbami weterynaryjnymi, nie przyniosły jednak rezultatu.

Rosjanie - jak uważały służby weterynaryjne - postawili wówczas Polsce warunki niemożliwe do spełnienia. Chodziło o ustanowienie przez nasz kraj przejść granicznych, przez które eksportowane byłoby mięso. Drugim warunkiem był obowiązek kontrolowania przez Polskę wszystkich towarów mięsnych pochodzących z krajów Unii.

Po spotkaniu w Moskwie szefów rolnictwa obu krajów, polskie Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowały, że "rosyjskie służby weterynaryjne nie mają zastrzeżeń ani do jakości polskiej produkcji, ani do nadzoru weterynaryjnego po skontrolowaniu ostatnio w Polsce ok. 60 zakładów mięsnych".

Podczas moskiewskich rozmów zapadła także decyzja o powołaniu zespołu roboczego w celu usprawnienia przepływu informacji i przyspieszenia rozwiązywania ewentualnych problemów we wzajemnych relacjach w obszarze rolnictwa i handlu rolnego.

Źródło: PAP