Laboratoria wykonujące badania pozostałości pestycydów w produktach roślinnych przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej eksporterzy będą mogli wykonać w jednej z niżej wymienionych placówek:

  • Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Laboratorium w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce, tel.: + 48 41/332 70 84, fax: + 48 41/332 70 85
  • IInstytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań doc. dr hab. Bogusław Gnusowski, mgr Anna Nowacka tel.: 061 864-91-78, 061 864-90-54, fax: 061 864-91-80, e-mail: b.gnusowski@ior.poznan.pl; a.nowacka@ior.poznan.pl, www.ior.poznan.pl
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice mgr Stanisław Stobiecki, dr Urszula Rzeszutko centrala (0-32) 238-7584, fax: (0-32) 238-7503, e-mail: stocki@ior.gliwice.pl; u.rzeszutko@ior.gliwice.pl, www.ior.gliwice.pl
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna BIAŁYSTOK, Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok dr Bożena Łozowicka, mgr Piotr Kaczyński tel.: (085) 678-54-70, (085) 678-54-72 fax: (085) 675-34-19, e-mail: biuro@ior.bialystok.pl; b.lozowicka@ior.poznan.pl, www.ior.bialystok.pl
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna RZESZÓW, Zespół Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Gen. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów dr Ewa Szpyrka, mgr Julian Rupar tel.: (017) 854-73-19, (017) 854-38-62 tel/fax: (017) 854 02 53, e-mail: e.szpyrka@ior.poznan.pl; j.rupar@ior.poznan.pl
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna TRZEBNICA, ul. Milicka 21, 55-100 Trzebnica, mgr Arleta Kuźmienko tel.: (071) 312 04 62, fax: (071) 312 04 62, e-mail: TSDTrzebnica@ior.poznan.pl; a.kuzmienko@ior.poznan.pl
  • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pracownia Badania Bezpieczeństwa śywności, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, dr Artur Miszczak, e-mail: Artur.Miszczak@insad.pl, tel./fax: (046) 834 52 72 www.insad.pl

Laboratoria prywatne

  • Eurocontrol sp. z o.o. – AGROLAB group, ul. Marii Kazimiery 20 lok. 10, 01-641 Warszawa, tel. 022-8321 122, 022-8321 225, 022-8321 237, 022-8321 262, tel./fax. 022-8321 129
  • LABORATORIUM ANALITYCZNE ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin, tel./fax: 0048 (0) 81 / 88 30 965 e-mail:euro.control@eurocontrol.com.pl, www.eurocontrol.com.pl
  • Silliker Polska sp. z o.o., Laboratorium ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, tel.: (48) (22) 234-63-13, tel.: (48) (22) 234-62-52, fax: (48) (22) 825-89-99, e-mail: silliker@silliker.pl, www.silliker.pl

Źródło: farmer.pl