Do początku listopada br. zebrano 18,96 mln ton ziarna tego gatunku z 3,181 mln ha, tj. 66 proc. obsianego areału. Plonowanie kukurydzy ocenia się na 5,96 t/ha. Według niektórych analityków, tegoroczna produkcja kukurydzy na Ukrainie może osiagnąć nawet 29 mln ton.

Oznaczałoby to pobicie rekordu w produkcji tego gatunku. Ale jeśli nawet tak optymistyczny wynik nie zostanie osiągnięty, to w dalszym ciągu zbiory w wysokości 26 -27 mln ton należy uznać za bardzo wysokie - informuje FAMMU/FAPA.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna produkcja zbożowa kraju będzie rekordowa. Według Ministerstwa Rolnictwa, może ona być nawet bliska 60 mln ton.