Zaostrzenie przepisów sanitarno-weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego w Rosji spowodowało w 2009 roku 20 proc. spadek wolumenu wywozu produktów mleczarskich z Polski do tego kraju (26,6 proc. w ujęciu wartościowym do 26,4 mln euro). W 2010 roku certyfikaty polskich producentów zostały zaakceptowane w Rosji, co wpłynęło na znaczne ożywienie eksportu wyrobów mleczarskich z Polski do tego kraju.

W 2010 roku nastąpił niemal trzykrotny wzrost wartości eksportu produktów mleczarskich do Rosji do wartości 77,7 mln euro, tym samym Rosja stała się dla Polski czwartym pod tym względem rynkiem dla produktów tej kategorii. W ubiegłym roku najważniejszym elementem eksportu do Rosji wśród przetworów mlecznych pozostały sery i twarogi, które w ujęciu wartościowym stanowiły 6 proc. całego wywozu produktów rolno-spożywczych z Polski do tego kraju. 10 proc. ogółu eksportowanych z Polski serów i twarogów w całym 2010 r. trafiło do Rosji. Względem 2009 roku eksport serów do Rosji w ujęciu wartościowym zwiększył się niemal dwuipółkrotnie do 42,4 mln euro, zaś ilościowo odnotowano podwojenie wywozu do 13 tys. ton.

Odnotowano również zwyżki w wywozie innych przetworów mlecznych do Rosji, na uwagę zasługuje zwłaszcza znaczna zwyżka eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). W całym 2010 roku do Rosji wysłano 7,5 tys. ton OMP za 16,8 mln euro, natomiast w poprzednich 2 latach wywóz był śladowy, a jego wartość nie osiągała 1 mln euro. Polski import produktów mleczarskich z Rosji w 2010 roku pozostał na zerowym poziomie.