Jak informuje Bank Gospodarki Żywnościowej minister rolnictwa Ukrainy M. Prysyazhnyuk najpierw oświadczył, że nie widzi powodów, aby wprowadzać jakiekolwiek ograniczania w eksporcie zbóż. Podkreślał, że zapasy pszenicy w kraju na początku lutego wynosiły 8,9 mln ton. Ponadto, fala mrozów wpłynęła na drastyczne ograniczenie eksportu zbóż (dotyczy to przede wszystkim portów), co pozwala zakładać, ze nie zostały
one znacznie zmniejszone.

Oświadczenie Ministra było odpowiedzią na ostrzeżenie opublikowane przez Amerykański Departament Rolnictwa, z którego wynikało, że Ukraina może w kolejnych miesiącach zmniejszyć eksport pszenicy na rynek światowy z powodu niższej oczekiwanej produkcji - podaje BGŻ.

Następnie szef resortu rolnictwa Ukrainy poinformował, że z najnowszych danych wynika, iż 33 proc. zasiewów ozimin jest w złej kondycji (straty dotyczą głównie pszenicy). W tym samym dniu gazeta Ekonomicheskie Izvestia (za Reuters) opublikowała informacje, że ukraińscy eksporterzy zbóż uzgodnili, że ograniczą eksport pszenicy do 1,7 mln t w okresie luty-lipiec 2012 roku - informuje BGŻ. Jak będzie, czas pokaże?