W trzecim kwartale ubiegłego roku Ukraina stosowała cła w eksporcie zbóż, które w skuteczny sposób limitowały ich wywóz.


- Zapasy pszenicy miękkiej na koniec bieżącego sezonu oceniane są obecnie na 7-8 mln ton, w tym co najmniej 5 mln ton stanowić będzie pszenica konsumpcyjna. Ukraina spodziewa się co prawda spadku produkcji pszenicy ozimej ze względu na straty wynikające z jesiennej suszy i srogiej zimy, niemniej jednak wysoki poziom zapasów powinien przynajmniej częściowo złagodzić te negatywne - podaje FAMMU/FAPA.