Obwód brzeski, homelski, mohylewski, miński i grodzieński zakończyły już zasiewy wiosenne. Postęp prac w obwodzie witebskim wynosi 54,9 proc. W tym roku uprawy roślin jarych w całym kraju zajmą 860,9 tys. hektarów.

Białoruscy rolnicy wysiali na 36,3 tys. ha len (72,2 proc. planowanej powierzchni), na 56,9 tys. ha zasiali buraki cukrowe (62,2 proc. planowanej powierzchni). Rolnicy posadzili też ziemniaki na 2082 ha lub 13 proc. z planowanej powierzchni), zasiali warzywa na 1065 ha lub 36,7 proc. planowanej powierzchni 54,5 tys. ha, (19,4 proc. planowanej powierzchni) zostało obsianych kukurydzą na ziarno, a 61,5 tys. ha (7,2 proc. planowanej powierzchni) zostało obsianych kukurydzą na kiszonkę.