Chodzi o uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce".

Jak wyjaśniono w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, w latach 2023-2026 rząd będzie realizował program poprawy ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej. Chodzi m.in. o modernizację wałów i dostosowanie ich do obecnych parametrów bezpieczeństwa oraz pogłębienie koryta rzeki, aby umożliwić prowadzenie akcji lodołamania.

Inwestycja przyczyni się także do ochrony przed suszą i zwiększenia retencji wodnej oraz do zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Prognozuje się, że zlokalizowana przy stopniu Malczyce elektrownia wodna pozwoli na produkcję energii w ilości ok. 20 GWh rocznie.