Jak informują sadownicy - Żądanie sieci polega na przedstawieniu szczegółowego, tygodniowego harmonogramu dostaw jabłek wysokiej jakości do końca bieżącego sezonu sprzedaży, czyli do sierpnia 2022 po stałej cenie - jednakowej na jesieni i na wiosnę. Żądanie nie byłoby tak oburzające, gdyby nie oznaczało dla sadowników ceny za jabłka dużo poniżej 1 zł za kilogram. Wyżej opisana sytuacja to prowadzenie polityki handlowej na pograniczu prawa i z pominięciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia handlowa uwzględnia jedynie interesy kilku monopolistów na tym rynku. Sadownicy, którzy ponoszą największe nakłady finansowe i ryzyko związane z produkcją, otrzymują najmniejsze pieniądze za swoją ciężką pracę. Dziś polscy sadownicy walczą o przetrwanie i utrzymanie rodzinnych gospodarstw, zapewnienie godnego życia swoim rodzinom i możliwość utrzymania polskich produktów na sklepowych półkach, które wypierane są przez tani import niewiadomego pochodzenia! Wbrew opinii supermarketów walczymy również o ich interesy, bowiem doprowadzenie do upadku tysięcy polskich gospodarstw będzie równoznaczne z brakiem polskiego surowca na sklepowych półach. Czy naprawdę na tym Wam zależy? - czytamy w komunikacie.

Dokąd zmierza polska branża sadownicza?

Jak wskazują organizatorzy protestu pod Biedronką dotychczasowe działania i polityka handlowa supermarketów w Polsce pod „przykrywką" patriotyzmu konsumenckiego, dużymi krokami prowadzi do:

► upadku tysięcy polskich gospodarstw sadowniczych,

► bankructwa kilkudziesięciu firm zajmujących się handlem owocami,

►wprowadzenia do swojej oferty handlowej importowanych produktów niewiadomego pochodzenia.

Protest odbędzie się o godz. 10.30 na ul. Dolnej 3, w Warszawie, przy sklepie Biedronka.

Jakie są postulaty protestujących sadowników?

Domagamy się utrzymania ceny na sklepowej półce w kwocie ok. 4 zł/ kg jabłek, na co składa się:

  • 2 zł dla sadownika na pokrycie kosztów produkcji i zysku dla jego pracy;
  • 1 zł dla dostawcy do marketu na pokrycie kosztów logistycznych związanych z przygotowaniem towaru do obrotu;
  • 1 zł dla supermarketu jako marża sklepu.   

- W naszej opinii jest to sprawiedliwa propozycja w stosunku do zaangażowania pracy przy produkcji jabłek i realna oferta biorąc pod uwagę popyt i podaż jabłek w nadchodzącym sezonie - wyjaśnia Związek Sadowników RP.