Senat zaproponował poprawki przywracające rządową wersję dotyczącą zbycia Elewarru na rzecz Skarbu Państwa. Poprawki te wnieśli senatorowie Platformy Obywatelskiej, argumentując, że w świetle raportu NIK, który wykazał nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej spółki, trzeba ją przekazać do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pierwotnie rządowy projekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych zakładał przekazanie Elawarru do Ministerstwa Skarbu Państwa. Posłowie z różnych opcji podczas prac w komisji rolnictwa byli jednak zgodni co do tego, że Elewarr powinien być nadzorowany przez resort rolnictwa i wykreślili rządowe przepisy. Sejm poparł sprawozdanie komisji, a w środę potwierdził tę decyzję, odrzucając poprawki Senatu.

Uchwalona przez Sejm 10 lipca ustawa przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do unijnego prawa, ale też wprowadza nowe rozwiązanie, jakim jest obowiązek zawierania pisemnych umów w dostawach produktów rolnych do skupu czy do przetwórstwa. Takie przepisy mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, a jednocześnie gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Ustawa zakłada też odebranie kompetencji marszałkom województw w sprawie uznawania grup producentów owoców i warzyw i przekazanie ich do ARR. Chodziło o ujednolicenie podejścia do uznawania grup zarówno producentów owoców i warzyw, jak i innych grup producentów rolnych. Ze znowelizowanej ustawy wykreślono część przepisów, które w związku z zakończeniem niektórych działań (na rynku cukru, mleka i skrobi) przestają być potrzebne.

Większość przepisów ma wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.