Uchwalona ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do innych obszarów mieszkańców obszarów wiejskich - przedsiębiorców oraz samorządowców.

Poprawki do ustawy

Poprawki zostały zgłoszone we wtorek podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym. Sejm poparł poprawki PiS, a odrzucił poprawki zgłoszone przez KO.

8 poprawek do projektowanej ustawy w imieniu klubu PiS zgłosił Jerzy Małecki. Pięć z nich było propozycjami biura legislacyjnego i miało charakter redakcyjny. Pozostałe poprawki dotyczyły Lokalnych Grup Działania, a jedna - zmiany terminu wejścia w życie projektowanej ustawy; zamiast "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia" ma to być termin "z dniem 15 marca 2023 r.". Komisja rolnictwa poparła wszystkie poprawki.

Natomiast negatywnie zostały zaopiniowane 5 poprawek zgłoszonych przez Klub Koalicji Obywatelskiej. Były to propozycje strony społecznej, głównie organizacji ekologicznych i dotyczyły m.in. dopłat do biologicznej ochrony upraw.

Realizacja Planu Strategicznego 

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała ponad 25 mld euro. Pomoc będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z wyjątkiem niektórych interwencji, w przypadku których wsparcia będą udzielać samorządy województw.

Składanie wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego oraz ich rozpatrywanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR.

Według autorów ustawy, jej przepisy nastawione są na to, by jak najwięcej środków trafiło do rolników, którzy prowadzą małe i średnie gospodarstwa. Oprócz płatności podstawowej rolnicy mogą dostać także tzw. płatności związane, ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) i inne dopłaty, np. z ekoschematów. Dzięki różnym dopłatom 97 proc. polskich gospodarstw będzie miało dopłaty na poziomie średniej unijnej. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.