W komisji zasiada dziesięciu senatorów w tym siedmiu z Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałkowym posiedzeniu komisji, jak poinformowano w jej sekretariacie, udział wzięli wszyscy senatorowie, w tym dwóch zdalnie.

Za złożonym przez senatora Ryszarda Bobera (PSL) wnioskiem o odrzuceniem nowelizacji zagłosowało pięciu senatorów PiS oraz dwóch Koalicji Obywatelskiej i wnioskodawca; dwóch senatorów PiS wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw wnioskowi o odrzucenie nowelizacji.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt zakładające m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Poprawki dotyczą także m.in. rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż.

Stanowisko komisji przedstawione zostanie na posiedzeniu plenarnym Senatu, który we wtorek zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt.

Czytaj więcej: Premier i minister zapowiadają zmiany w noweli ustawy o ochronie zwierząt

Wcześniej w ramach obrad komisji Marek Pęk złożył poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zakładały one m.in. dopuszczenie uboju rytualnego drobiu i wydłużenie terminu wejścia w życie najważniejszych przepisów noweli.

"Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2021 roku, a przepisy odnoszące się do hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku" - powiedział senator PiS.

Poprawki dotyczyły także rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż. Według Pęka, rekompensaty z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności będą przysługiwać także rolnikom prowadzącym chów lub hodowlę zwierząt na ubój rytualny.

Rekompensaty miałyby być przyznawane na wniosek podmiotu lub rolnika, którego działalność została ograniczona. - Rada Ministrów określi na drodze rozporządzenia organ lub podmiot właściwy do przyznania rekompensaty i szczegółowy tryb przyznawania rekompensaty, mając na uwadze rzeczywiste straty z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych - powiedział Pęk.

Inna poprawka dotyczyła możliwości prowadzenia schronisk przez prywatnych przedsiębiorców. Jak zaznaczył wicemarszałek Senatu, przepisy "mają zmierzać do wprowadzenia mechanizmu weryfikacji przedsiębiorców uprawionych do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt". "Było dużo zastrzeżeń dotyczących możliwości prowadzenia schronisk dla przedsiębiorców" - dodał.

Kolejne przedstawiona przez Pęka poprawka zmierzała do ujednolicenia nakładania grzywny w postępowaniach mandatowych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Transportu Drogowego.

Zdaniem senatora PiS poprawki te to "wyjście naprzeciw krytykom ustawy". Pęk wyraził nadzieję, że "w Senacie znajdzie się kompromis polityczny ponad podziałami".

Oprócz kwestii, które znalazły się w poprawkach zgłoszonych przez Pęka, premier Morawiecki wcześniej w poniedziałek zapowiedział utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Odnosząc się do tej zapowiedzi, uczestniczący w posiedzeniu senackiej komisji poseł PiS Waldemar Buda powiedział, że jest to odpowiedź kontrowersje dotyczące możliwości wchodzenia na teren gospodarstw przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

- Pojawił się zarzut, że organizacje pozarządowe będą miały prawo wchodzenia na teren gospodarstwa i podejmowania akcji, które nie zawsze będą miały na względzie dobro zwierząt. To był też zarzut. Odpowiedzią jest to, że nie będzie prywatnej policji jak NGO-sy tylko Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt, a stowarzyszenia, organizacje, fundacje będą mogły zawiadomić ją, a ona będzie podejmować interwencje - powiedział Buda.

Na początku posiedzenia komisji senator PSL Ryszard Bober złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji na komisji i odrzucenie noweli ustawy bez rozpatrywania na posiedzeniu komisji. Zdaniem Bobera "powstał galimatias formalno-prawny". "Jeśli nowela jest inicjatywą poselską, i nagle rząd przejmuje inicjatywę, to nie wiem, czy jest to projekt ustawy" - podkreślił senator.