Senacka komisja rolnictwa przerwała w ubiegły piątek prace nad nowelą o ochronie zwierząt na wniosek senatora PiS Zdzisława Pupy. Jak argumentował, komisja nie może zakończyć swoich prac i przeprowadzić głosowania nad poprawkami, ponieważ swoje poprawki zamierzają złożyć jeszcze przedstawiciele rządu.

Poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą. Poprawki przewidują m.in. wejście w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego od 1 stycznia 2022 roku, pozostawienie przepisów dotyczących uboju rytualnego drobiu w obecnym kształcie oraz powołanie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Przed piątkowym posiedzeniem komisji rolnictwa senator PiS Marek Martynowski poinformował, że podczas debaty nad nowelizacją we wtorek na posiedzeniu plenarnym Senatu, PiS złoży poprawkę mówiącą o pełnych odszkodowaniach dla rolników. - W tej chwili nasi legislatorzy pracują, aby taka poprawka została opracowana - dodał.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki podkreślał, że "to jest bardzo ważna wiadomość, która uspokoi nieco tych, którzy starali się przedstawić tę ustawę jako szkodliwą dla rolników, dla producentów". Wyjaśnił, że chodzi o rekompensaty dla producentów mięsa. - One zostaną, te odszkodowania czy rekompensaty uruchomione wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie; tutaj jest przewidziany rok vacatio legis - tłumaczył. Rekompensata nie będzie jednorazowa, "tylko prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata po wprowadzeniu ustawy" - dodał.

W poniedziałek nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt pracowała również senacka komisja ustawodawcza. Przyjęła szereg poprawek, m.in. obowiązek czipowania psów oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.