* Zapowiadał Pan podczas niedawnych obrad sejmowej KRiRW, że zamierza Pan zorganizować pikietę przed wejściem do Centralnej Biblioteki Rolniczej, gdzie będzie się odbywało „Porozumienie Rolnicze”. Czy udało się Panu wejść na to spotkanie?

- Nie przyszło zaproszenie. Wejście obstawili policją i służbami. Ardanowski kłamie, jak mówi, że na jego zaproszenie odpowiedziało 168 organizacji i wszyscy chętni mogli wejść na rozmowy. On typował organizacje, które zaprosił na to spotkanie.

* Jaka jest obecnie sytuacja prawna kółek rolniczych? Czy jeszcze istnieją? Bo wiem, że zostały wykreślone i nie są już członkiem COPA COGECA i GEOPA.

- Członkostwo w COPA i COGECA nie stanowi o istnieniu związku. A chwilowo utraciliśmy członkostwo  europejskich związków, bo KRIR skutecznie łamie prawo i fałszuje dokumenty. A przestępców kryje Ardanowski, bo jest mu to na rękę.

* Widzę, że wciąż ma Pan zarzuty wobec KRIR. Jakie?

- Fałszowanie sprawozdań z dotacji za 2010, 2011, 2012, i 2017 r. Tu chodzi o wyłudzenie ok. 30 milionów zł. Dlatego siedziałem w areszcie 19 miesięcy i nie byłem teraz obecny na „Porozumieniu Rolniczym”, bo chciałem o tym też mówić.

  * Zarzuty prokuratury wobec Pana były inne. Ale zostawmy ten temat i pomówmy o tym, co dalej ze związkiem kółek?

- Krajowy związek istnieje od 157 lat i dalej wszystko jest normalnie. Nic się nie wydarzyło. Byłem prezesem, jestem prezesem, zgodnie ze statutem związku. A moje problemy stworzyła na zamówienie polityczne  tzw. niezależna  prokuratura. Kółka to jest potężna, najbardziej zorganizowana i reprezentatywna organizacja w Polsce. Każde kółko rolnicze i ich związki gminne, rejonowe, wojewódzkie, mają własną osobowość prawną i - co najważniejsze - mają rejestr w KRS. Na dziś: około 22 tysiące podmiotów jest zarejestrowanych w KRS.

* Czy dałoby się policzyć, ilu członków jest jeszcze w kółkach? Bo niektórzy mówią, że kółek już nie ma.

- Gadają głupoty, bo mylą kółka z SKR-ami, maszynami i kombajnami.

* Ale maszyny to chyba jeszcze są?

- Są, mamy ponad  500 dobrze funkcjonujących spółdzielni i setki kółek rolniczych prowadzących działalność. Czas to pokazać Polakom. To nie ma nic wspólnego z tzw. związkowością. Czy „Solidarność” albo „Samoobrona” żeby istniała, to musi mieć kombajny i maszyny? Jesteśmy związkiem zawodowym, który jest również związkiem spółdzielczym. I tego nie rozumieją politycy i dziennikarze.

* Czyli związek przetrwał te zawieruchy?

- Jakie zawieruchy? Plotki, jest paru zadymiarzy, bo zbliża się zjazd kółek. Ale są to ludzie, którzy najbardziej się dorobili w KZRKiOR, a teraz rząd polikwidował ich rady, i kasa się skończyła. Dorobili się setek tysięcy złotych, a teraz krzyczą: „Łapać złodzieja”, wskazując na mnie. Wszystko jest w porządku, kasa się zgadza, są władze statutowe, nic się nie zmieniło. Nie było żadnych zawieruch – poza prowokacją polityczną i moim politycznym aresztem. Chciano mi zamknąć gębę, bo ujawniłem aferę ELEWARR i fałszerstwa w KRIR i MRiRW, wbrew pozorom - w przestępstwie jest ciągłość władzy i solidaryzm oszustów. Nad tym czuwa grupa oligarchów związana z KRIR i MRiRW.

* A czy związek ma jakąś możliwość działania w kierunku przywrócenia członkostwa w Copa Cogeca? Rozumiem, że podstawą wykreślenia było niepłacenie składek? Czy kółka zawarły z izbami rolniczymi umowę o tym finansowaniu?

Więcej o tym: Aktywność kółek rolniczych bliska zeru

- Podstawą wykreślenia było sfałszowanie przez Ardanowskiego i Szmulewicza dokumentów związanych z finansowaniem składek narodowych w Copa Cogeca, bo za 2017 rok KRIR dostała pieniądze na składki w pełnej kwocie, Szmulewicz celowo nie uiścił tej części składki narodowej, która jest przypisana kółkom i zwrócił pieniądze do budżetu państwa – to jest ewidentnym przestępstwem.

* Ale to jest przecież dotacja ustawowa, budżet jest kontrolowany przez NIK – i co tu można sfałszować?

- Ano właśnie, tak się Pani wydaje. Jednak można. Ardanowski popiera to fałszerstwo i kryje, ja w tym celu zawiadamiam prokuraturę, sejmowa Komisja Rolnictwa będzie na ten temat obradować i skieruje do NIK-u i prokuratury całą sprawę. Za jakiś czas będziemy mieli przywrócone członkostwo w Copa Cogeca. Nie możemy tolerować takiego przestępstwa, bezczelnego fałszerstwa. Zatrzymując mnie, chcieli to zatuszować, przestraszyć mnie, zrobili wrażenie, ale wszystko wokół mnie się powoli wyjaśnia. Wszystkie zarzuty okazują się sfingowane przez prokuraturę, a świadek, którego zeznania były podstawą aresztu, wycofał je 22 listopada 2018 r. i zeznał, że prokuratura go skorumpowała, sugerując treść zeznań, obiecując zwolnienie z aresztu. Wkrótce opublikuję dokumenty o tym.

* Zostawmy sprawy, które rozstrzyga sąd. Wróćmy do kondycji kółek.

- Moja organizacja liczy więcej członków, niż cały ten spęd Ardanowskiego w bibliotece. Ja mam 45 profesjonalnych biur i zarządów, utrzymujemy prawie 130 pełnych etatów i nasz budżet, tworzony ze składek członków, w skali kraju jest prawie półtora raza większy niż budżet izb rolniczych, budżet KRIR, który w całości pochodzi z budżetu państwa, jest dotacją – i oni nic nie robią dla rolnictwa. Niech mi pokażą organizację, która jest mi w stanie dorównać. Ja mam 22 tys. wyciągów sądowych potwierdzających zarejestrowanie organizacji. To można łatwo potwierdzić. Przecież premier podczas dożynek mówił, że kół gospodyń jest 22 tysiące i wszystkie dostaną po 3 tysiące. To co? Premier kłamał? A przecież KGW są statutową częścią kółek rolniczych. Życie pokazało, że do tej państwowej firmy przeszło teraz tylko 860 kół. Trzy tysiące kosztuje jeden strój dla kobiety, czym chcieli kusić?

* Problem polegał na tym, że kółka „doczepiały” do siebie koła gospodyń i KGW nie mogły mieć własnej osobowości prawnej.

- Ta tradycja ma już  157 lat. Kółka grupują rolników: kobiety i mężczyzn. Jest rodzina: mężczyzna i kobieta. Kobiety są członkami kółka rolniczego, działają w wyodrębnionej dla nich z kółka rolniczego strukturze koła gospodyń. To są członkinie statutowe mojej organizacji. Reszta to kłamstwa, ale poszły zawiadomienia o przestępstwach z tym związanych do prokuratury, NIK i prezydenta.

* A dlaczego kobiety muszą być „przy kołach”, a nie mogą mieć zgody na osobną osobowość prawną?

- Powtarza Pani kłamstwa medialne Ardanowskiego. On świadomie kłamie i poniesie za to konsekwencje i to niedługo. Skłamał premier, prezydent i za to będą mieli różnego rodzaju pozwy. Dlatego, że koła gospodyń  miały mają osobowość prawną, mają zdolność prawną. Pozyskują miliony środków rocznie. Finansują je wójtowie, burmistrzowie. Mogę pokazać tysiące takich przykładów. Oni kłamali, oszukali, bo chcieli rozwalić kółka rolnicze i upartyjnić sobie wybory do samorządów. I tej naiwnej drodze uwierzyło tylko 800 przewodniczących, a 21 tysięcy zostało nadal w strukturze i odmówiło im. Mądre kobiety na lep i kasę nie dały się nabrać, bo straciłyby nie tylko 3 tysiące.

* Myślę, że tego łatwo nie rozstrzygniemy, jeszcze długo będzie się o tym mówić.

- Ta ustawa musi być uchylona. To tak, jakby powiedzieć: kobiety, odejdziecie od mężów i założymy wam osobny kołchoz babski z dala od mężczyzn, w innym bloku mieszkalnym. Nie może państwo ingerować i dzielić organizacji. Koło gospodyń, które powstało w oparciu o nową ustawę, nie jest kontynuatorem ani spadkobiercą tamtego koła gospodyń. Koło KGW, aby przejść do ARiMR, musi się z nami rozliczyć i przeprowadzić  proces likwidacji. To przerwanie tradycji. Te rejestracje dokonywane z naruszeniem ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z mocy prawa są nieważne. Powiedzmy to całej Polsce:  to ustawowe oszustwo. Kobiety na to nie pozwoliły. I kółka rolnicze, i koła gospodyń działają normalnie.

* Dziękuję za rozmowę.