To już 17 ranking przygotowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Obejmuje 90 szkół wyższych w kraju.

Dla uczelni rolniczych wygląda tak samo od trzech lat:  

1            Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2             Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

3             Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu           

4             Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie              

5             Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W rankingu uczelni akademickich SGGW zajęła 27. miejsce, uzyskując 51,20 pkt (zwycięski Uniwersytet Warszawski otrzymał ich 100).

W trzech kolejnych latach wstecz SGGW była w tym rankingu 25.