PRZEGLĄD PRASY: We wrześniu 2005 r. postanowili więc powołać Strzelecką Spółdzielnie Producentów Mleka, na której prezesa wybrali Andrzeja Jarmasza, doświadczonego fachowca w branży mleczarskiej, absolwenta Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Mazursko – Warmińskiego w Olsztynie - pisze Bogdan Nowak.

  

Na początku w naszej spółdzielni było 34 rolników, którzy codziennie produkowali 10 tys. litrów – opowiada prezes Jarmasz – obecnie jest ich stu, a dzienny skup wynosi już 30 tys. litrów.

Chęć przystąpienia do Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka zgłasza coraz więcej rolników, opuszczając dotychczasowe niesolidne spółdzielnie. Prezes codziennie odbiera telefony od producentów mleka, poszukujących stabilnych i bezpiecznych odbiorców surowca.

Głównym celem strzeleckiej grupy jest zapewnienie poszczególnym członkom zbytu wyprodukowanego mleka po dobrych cenach, natomiast kierownictwo spółdzielni stawia na rozwój hodowli i chów bydła mlecznego, dostosowanie produkcji mleka do warunków rynkowych, poprawę efektywności gospodarowania i planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ilości i jakości. Przykład Strzeleckiej Spółdzielni świadczy o tym, że mądre menedżerskie podejście i efektywna praca załogi to klucz do sukcesu. Wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia wraz z grupą producentów mleka będzie szubko sie rozwijać.

Źródło: Rolnik Dzierżawca