Uchwała w tej sprawie została w poniedziałek przyjęta przez sejmik, przy sprzeciwie części opozycji. Projekt uchwały, którego nie było w pierwotnym porządku poniedziałkowych obrad, zgłosiła członek zarządu woj. śląskiego Beata Białowąs.

Jak wynika z udostępnionego PAP przez urząd marszałkowski uzasadnienia projektu uchwały, samorządowcy i mieszkańcy z terenu powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, tarnogórskiego i myszkowskiego sygnalizowali samorządowi województwa narastający problem związany z rosnącą populacją dzików.

"Zagraża to zdrowiu i życiu ludzi, ponieważ gromady dzików wkraczają na tereny zurbanizowane miast i gmin, niszcząc tereny zielone oraz uprawy rolne, zwiększa się również liczba kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt, a także następuje niekontrolowane przemieszczanie się dzika do obwodów, w których prowadzona jest prawidłowa gospodarka łowiecka" - napisano w uzasadnieniu.

Wskazano, że od 2018 r. wzrasta tendencja liczby tzw. szkód łowieckich w gospodarstwach rolnych na terenie wymienionych powiatów. W 2018 r. wypłacono tam odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. przez dziki w wysokości 145,7 tys., a w ub. roku - 377,6 tys. "Powyższe dane potwierdzają znaczący wzrost szkód łowieckich spowodowanych przez dziki, co potwierdza fakt wzrostu populacji dzika na przedmiotowym obszarze" - wskazano.

"Na obszarze tym nie jest możliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej, ponieważ WSA w Gliwicach w wyroku z 20 lipca 2016 r. (…) stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Woj. Śląskiego z 21 stycznia 2013 r. w przedmiocie ustanowienia obwodów łowieckich w części dotyczącej obwodów łowieckich nr 85, 86 i 97" - wyjaśniono uściślając, że z tego powodu obwody te prawnie nie istnieją.

Przypomniano, że jeżeli zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza działania mające na celu ograniczenie ich populacji. Miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji określa wówczas uchwałą regionalny sejmik.

W uzasadnieniu poniedziałkowej uchwały wskazano, że jej projekt był opiniowany: Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Katowicach i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach wyraziły opinie pozytywne. "Fundacja S.O.S. dla Zwierząt nie poparła pomysłu ograniczenia na tym terenie populacji dzika" - zastrzeżono.

Poniedziałkowa uchwała określiła, że odstrzał 600 dzików należy prowadzić zgodnie z przepisami regulującymi okresy polowań na zwierzęta łowne, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz; odstrzału dokonają myśliwi posiadający odpowiednie uprawnienia wskazani przez PZŁ, tusze odstrzelonych zwierząt zostaną sprzedane w punktach skupu, a środki ze sprzedaży trafią na rachunek wskazany przez wojewodę śląskiego.

Do uchwały załączono mapkę, z której wynika, że odstrzał będzie prowadzony w większej części gminy Siewierz i części gminy Bobrowniki w pow. będzińskim, na znacznej części gminy Ożarowice w pow. tarnogórskim, we fragmentach gmin Poręba, Łazy i Zawiercie pow. zawierciańskiego oraz na skrawku pow. myszkowskiego. PZŁ powinien zdać informację o terminie oraz liczbie odstrzelonych zwierząt do 30 kwietnia 2021 r.