Zarząd województwa śląskiego przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz dwa zadania powiatów. Środków wystarczyło na wszystkie zgłoszone wnioski.

"Ochrona gruntów rolnych jest istotnym zadaniem samorządu województwa. Śląskie to bardzo zróżnicowany region, który obok wielkich miast skupia również tereny wiejskie. Stawiamy na jakość życia mieszkańców i chcemy, by region rozwijał się w zrównoważony sposób, stąd inwestycje w drogi dojazdowe do terenów rolniczych. To wpływa na komfort pracy w rolnictwie i poziom życia mieszkańców terenów wiejskich" - podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Jednym z zadań samorządu wojewódzkiego jest gromadzenie środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Opłata ta wynika z ochrony gruntów rolnych i pobierana jest w przypadku przeznaczania ich do zagospodarowania na cele inne niż rolnicze, np. budowlane. Dochody z tego tytułu są przeznaczane na prace związane z poprawą jakości i ochroną gruntów rolnych. (PAP)