"Dane statystyczne związane z wypadkowością w rolnictwie w województwie śląskim za ubiegły rok są znacznie lepsze niż w 2018 r. W 2019 roku do placówek terenowych oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie zgłoszono 237 wypadków przy pracy rolniczej - o 10,4 proc. mniej niż w roku 2018" - poinformował w czwartek wicedyrektor oddziału KRUS w Częstochowie Janusz Kryk.

W latach 2017-2018 wskaźnik wypadkowości w regionie wynosił 5,2. Najprawdopodobniej - bo nie ma jeszcze oficjalnego podsumowania na skalę kraju - województwo śląskie utrzyma w tej dziedzinie pierwszą pozycję, razem z województwem opolskim, które odnotowało podobny wskaźnik i znajdzie się na podium obok śląskiego. Wskaźnik wypadkowości wynosi obecnie 4,52.

"Oznacza to, że Śląskie wciąż jest obecnie najbezpieczniejszym obszarem dla prowadzenia działalności rolniczej w kraju. Jest to tym bardziej cenne, że mówimy o działalności rolniczej na najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym obszarze w Polsce" - wskazał wicedyrektor Kryk.

Zwrócił uwagę, że Śląskie to obszar, w którym ekspansja miejska, powiększanie się terenów pod inwestycję i rozwój przemysłu, stale poszerzane granice miast zmniejszają powierzchnię terenów rolniczych i jednocześnie czynią rolniczą działalność coraz trudniejszą. Rolnicy w regionie wyjeżdżają do swoich pól maszynami rolniczymi, poruszając się po drogach miejskich.

W ocenie specjalistów od prewencji główną przyczyną niższego wskaźnika wypadkowości jest wzrost świadomości rolników w zakresie BHP. Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w KRUS stale się poprawia, m.in. dzięki działaniom prewencyjnym instytucji wspierających rolnictwo. Tylko oddział KRUS w Częstochowie w 2019 r. przeprowadził 135 szkoleń w 312 wsiach, w których udział wzięło 3781 osób. W 224 innych działaniach prewencyjnych - np. konkursach, stoiskach informacyjnych, wystawach, wizytacjach - dodatkowo udział wzięło 16 tys. 471 osób.

Wpływ na zmniejszenie wskaźnika wypadkowości ma także zmieniająca się struktura i wielkość gospodarstw rolnych. Rolnicy inwestują, modernizują i rozbudowują gospodarstwa, wprowadzając nowoczesne maszyny i technologie. Gospodarstwa przejmują młodzi, wykształceni i otwarci na zmiany rolnicy, którzy mają ogląd na sytuację i sposób gospodarzenia w bardziej rozwiniętych krajach europejskich - wskazują eksperci. Pomagały w tym również fundusze i programy europejskie.