Uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem jesienią czeka nas powrót obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną?".

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 36,6 proc. respondentów. Odpowiedź "tak, ale w mniejszym zakresie niż jesienią 2020 r. i wiosną 2021 r." wybrało 35,2 proc. ankietowanych - podaje portal.

Z sondażu wynika też, że wprowadzenia obostrzeń nie spodziewa się 11,5 proc. respondentów, a 16,7 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

"Przywrócenia obostrzeń w jakimkolwiek zakresie spodziewa się 76 proc. respondentów między 25. a 34. rokiem życia i 77 proc. osób z wyższym wykształceniem. Powrót reżimu sanitarnego przewiduje 4 na 5 osób o dochodach w granicach 2001 - 3000 zł i częściej niż 3 na 4 mieszkańców największych miast (77 proc.) - komentuje wyniki badania cytowany przez portal Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29.06-30.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.