Jak informuje "DGP" na konieczność zwalczania wysokich cen zwróciło uwagę 43,5 proc. badanych. Zmniejszenia inflacji oczekuje 43 proc. wyborców opozycji, a tylko 24 proc. zwolenników obozu rządzącego.

Jak podaje DGP, w dalszej kolejności ankietowani wskazali, że oczekują polepszenia stosunków Polski z Unią Europejską (32,7 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się oczekiwanie dotyczące obniżki podatków. Na dalszych miejscach w sondażu znalazły się takie oczekiwania jak: poprawa sytuacji w ochronie zdrowia (prawie 30 proc. wskazań), zmiana rządu (ok. 25 proc.), zmiany w wymiarze sprawiedliwości (ok. 20 proc.) i zabezpieczenie granicy z Białorusią (ok. 16 proc.). Najmniej oczekiwane jest zmniejszenie bezrobocia (ok. 3 proc.) i decyzje dotyczące poluzowania lub zaostrzenia obostrzeń epidemicznych.