- Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości może doprowadzić do załamania opłacalności uprawy rzepaku w Polsce, ograniczając o 1 mln ton nasion popyt ze strony łańcucha wytwórczego biodiesla - poinformowała w czwartek w komunikacie Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.

- To konsekwencja rządowej propozycji ustalenia minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)(czyli obowiązkowego udziału biokomponentów i biopaliw ciekłych w transporcie - PAP) na poziomie 60 proc" - podano.

- Minimalny poziom realizacji NCW w 2023 roku w praktyce spadnie o 1/3 do poziomu 4,38 proc. wobec 5,77 proc., jakie obowiązuje w bieżącym roku - stwierdzono w komunikacie Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.

Oprócz "zwiększenia możliwości korzystania przez koncerny paliwowe z tzw. opłaty zastępczej NCW, rząd uprawnia do stosowania większego +dolewu+ biowęglowodorów ciekłych, a więc biokomponentów niewytwarzanych obecnie w Polsce. Temu służy zwiększenie limitu dla tego rodzaju biopaliw do 0,9 proc".

- Możliwość większego stosowania biowęglowodorów i jednocześnie obniżenie NCW przez opłatę zastępczą powodować będzie spadek popytu na polskie estry produkowane z oleju rzepakowego, o co najmniej 400 tys. ton, co przekłada się nawet na 1 mln ton nasion - powiedział cytowany w informacji Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień.

- Ograniczenie zapotrzebowania na krajowe estry, które będą mogły być zastąpione w znacznej części przez droższe, importowane oleje uwodornione, byłoby jeszcze większe gdyby nie mechanizm blendowania biokomponentów w oleju napędowym, choć i tutaj rząd zmienił dotychczasowe zapisy ustawy i zmniejszył poziom blendowania w 2023 roku z 6,2 proc. do 5,2 proc. NCW, jako takie traci w praktyce na znaczeniu - to rewolucja, jakiej nikt nie mógł się spodziewać - stwierdził Adam Stępień.

Przedstawiciele Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych zwrócili uwagę, że kilka dni temu GUS oficjalnie oszacował tegoroczne zbiory rzepaku na "rekordowe" 3,6 mln ton.

- Ceny skupu nasion już obecnie są na poziomie niższym niż przed wybuchem wojny w Ukrainie, więc wygląda na to, że rząd zapomniał w kontekście biopaliw o rolnictwie (...). Liczymy na (...) refleksję przed ostatecznymi decyzjami, jakie będą podejmowane nad tą(...) ważną ustawą w Parlamencie. Już niedługo zaczną się siewy rzepaku ozimego i taki sygnał od Rządu i Premiera do ponad 100 tysięcy gospodarstw, które uprawiają rzepak w Polsce, jest bardzo niepokojący - podkreślił prezes Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusz Młodecki.

Zwrócono uwagę, że "projekt nie był przedmiotem konsultacji".

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych zrzesza m.in. następujące organizacje: Krajową Izbę Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajową Federację Producentów Zbóż, Izbę Zbożowo-Paszową, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajową Radę Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw.