W spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział między innymi Minister Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Sekretarz Stanu Szymon Giżyński i Dyrektor Departamentu d.s. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdalena Zasępa.

Jak informuje OZZPIW, spotkanie trwało około trzech godzin, w tym czasie nie udało się jednak omówić wszystkich problemów przedstawianych przez delegację związkowców. Najwięcej czasu poświęcono kwestii podwyżek dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Minister Jak Krzysztof Ardanowski zadeklarował przyznanie około 40 mln zł środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń. Jak informują związkowcy pula ta nie pokrywa jednak zapotrzebowania, a samym deklaracjom trudno dać wiarę dopóki nie zostaną one zrealizowane.

Minister Ardanowski zgodził się również na ustalenie cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli OZZPIW, mających na celu realizację postulatów systemowo - organizacyjnych związkowców.

W opinii przedstawicieli OZZPIW rozmowy nie nastrajają niestety do końca optymistycznie. Dlatego też zapadła decyzja o dalszym kontynuowaniu protestu.