Rozmowy zorganizowano na prośbę polskiego ministra, w związku z objęciem 23 marca 2016 r. urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej przez Gabrielę Matečná.

Na wstępie Krzysztof Jurgiel przekazał szczere gratulacje pani minister z okazji objęcia urzędu. − Liczę na bardzo dobrą współpracę ze Słowacją, tym bardziej, że z dniem 1 lipca 2016 r. Słowacja obejmie Prezydencję w Radzie UE, a Polska przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Wierzę, że nasze kraje będą miały możliwość jeszcze ścisłej współpracować na rzecz europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Słowacja jest naszym bardzo ważnym partnerem handlowym, istotnym odbiorcą polskich produktów, chcemy te ożywione kontakty pogłębiać z korzyścią dla obu krajów – mówił polski minister rolnictwa.

Wśród poruszonych zagadnień, oprócz aktualnych kwestii współpracy polsko-słowackiej
w obszarze rolnictwa, znalazł się temat współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w tym polskie priorytety w obszarze rolnictwa w trakcie przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Dyskusja dotyczyła trudnej sytuacji na rynkach rolnych, czyli kwestii podnoszonych również w ramach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH. Minister Jurgiel zwrócił się z prośbą o dalszą konstruktywną współpracę na forum UE w celu jak najszybszego wdrożenia działań stabilizujących na rynku mleka i wieprzowiny.