- Na bieżąco reagowaliśmy na sytuację związaną z wywołaną przez Rosję wojną za naszą wschodnią granicą. Daliśmy naszym obywatelom realną pomoc. Przygotowaliśmy m.in. rozwiązania, które zamroziły ceny gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

- Ochronę uzyskali także przedsiębiorcy. W tym roku został przyjęty również mechanizm na 2023 r., który zastąpi dotychczasowe obniżki VAT. Dodatki: osłonowy, węglowy, do innych źródeł ciepła łagodziły skutki „putinflacji” i pozwoliły na zaopatrzenie gospodarstw domowych w surowce energetyczne mimo wzrostu ich cen – wyjaśniła.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowuje swoją działalność w 2022 r.

Minister podkreśliła też, że w 2023 r. maksymalna cena za gaz z sieci wyniesie ok. 200 zł/MWh, a stawki opłat dystrybucyjnych będą zamrożone.

- Rodzina, korzystająca z kuchenki gazowej w 2023 r. (zużywająca rocznie około 1,2 MW), zaoszczędzi 664 zł. Bez interwencji Rządu i mrożenia cen zapłaciłaby 1140 zł, ale dzięki podjętym przez nas działaniom zapłaci 476 zł. Gospodarstwa domowe, spełniające kryteria dochodowe dodatku osłonowego, dodatkowo będą mogły na podstawie zapłaconych faktur otrzymać w przyszłym roku zwrot zapłaconego od zużytego gazu podatku VAT. Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób – poinformowała.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zwróciła także uwagę, że rozwiązanie blokujące wzrost cen gazu obowiązuje już w 2022 r. – objęło ono ok. 7,2 mln gospodarstw domowych i 50 tys. jednostek pożytku publicznego.

- Ponad to, oprócz maksymalnej ceny na paliwa gazowe, wprowadziliśmy również cenę maksymalną na energię – 785 zł/ MWh dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz 693 zł/ MWh dla gospodarstw domowych – powiedziała.

- Np. emerytka w 2023 r. zaoszczędzi 919,6 zł. Gdyby nie działania Rządu i wsparcia dla odbiorców prądu, za energię elektryczną zapłaciłaby 1690,7 zł
– dodała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że wprowadzenie Rządowej Tarczy Energetycznej i Tarczy Solidarnościowej skutecznie ochroniło polskie rodziny i przedsiębiorstwa przed skutkami wojny energetycznej związanej z rosyjską agresją w Ukrainie.

Dodatek osłonowy

Przeznaczono na ten cel 4,7 mld zł; ochroną objętych zostanie ok. 7 mln gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy

Przeznaczono na ten cel 13,5 mld zł; jednorazowe świadczenie po 3 tys. zł; ze wsparcia skorzystać może około 3,8 mln gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny do ogrzewania

Przeznaczono na ten cel ponad 1 mld zł; jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł – dla gospodarstw dom zużywających do 5 MWh/ rok lub 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh/ rok – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021; z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r.

Zamrożenie cen za energię elektryczną

Przewidywany koszt wsparcia to 46,5 mld zł. Brak wzrostu cen energii dla ok. 10 mln gospodarstw domowych w 2023 r. – gwarancja stałej ceny na poziomie cen z 2022 r. do 2 MWh zużycia rocznego; osoby z niepełnosprawnościami będą miały zwiększony limit do 2,6 MWh rocznie, a posiadacze Karty Dużej Rodziny i gospodarstwa rolnicze do 3 MWh rocznie; ceny energii elektrycznej w ramach limitu będą w przyszłym roku rozliczane według zamrożonych cen energii z 2022 r.

Po przekroczeniu ww. zużycia, za każdą kolejną zużytą MWh, gospodarstwa domowe będą rozliczane w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.

Bonus za dodatkowe oszczędzanie energii – obniżenie rachunku w 2024 r. w przypadku ograniczenia poboru energii elektrycznej w okresie 1.10.2022 r. – 31.12.2023 r. o co najmniej 10% w stosunku do analogicznego okresu od 1 października 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

Dla przedsiębiorstw, samorządów i podmiotów wrażliwych gwarantowana cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh w okresie od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Dla firm oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. Na taryfie skorzysta aż 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tys. małych i średnich przedsiębiorstw.

Niższa cena za mniejsze zużycie energii – podwójna zachęta do oszczędzania; dodatkowy rabat na rachunkach za energię elektryczną dla firm w 2024 r. dla podmiotów, które w 2023 r. ograniczą zużycie o co najmniej 10% w porównaniu do średniego zużycia z poprzednich 5 lat. Wysokość upustu wynosić będzie 10% wartości rachunku za obrót energią elektryczną w 2023 r.

Ciepło z rekompensatą

Wartość wsparcia dla odbiorców ciepła systemowego to 6,9 mld zł. Na programie skorzystają m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej.

Dodatek dla paliw innych niż węgiel (pellet, biomasa, LPG, olej opałowy)

Wartość to 1,9 mld zł. Dotyczy ponad milion gospodarstw domowych. Dodatek wynosi: 3 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej

Wartość to 1,2 mld zł. Dodatek dla podmiotów wrażliwych obejmie ok. 23 tys. budynków.

Podmioty wrażliwe takie jak organizacje pożytku publicznego, szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury otrzymały wsparcie na opał.