Według komunikatu resortu infrastruktury, prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1567 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km dróg powiatowych i 1,8 tys. km dróg gminnych.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 mld 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafią 1 mld 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 mld 295 mln zł, a wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

"Do budowy, modernizacji oraz remontów dróg obecny rząd podchodzi kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, wspieramy finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Dodatkowo na początku marca uruchomiliśmy nabór wniosków na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych, na ten cel trafi 525 mln zł, a dziś rozpoczął się nabór wniosków, w ramach którego przeznaczymy 2 mld zł na dofinansowanie obwodnic na drogach wojewódzkich" - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie resortu.

Według resortu infrastruktury, dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W komunikacie przedstawiono podział pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. według województw.

Jak podano, limit na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 134,2 mln zł, w tym 52 mln zł na zadania powiatowe i 82,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 121 zadań: 34 powiatowe i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 136 kilometrów dróg: 66 km powiatowych i 70 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 157,2 mln zł, w tym 45,6 mln zł na zadania powiatowe i 111,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 132 zadania: 18 powiatowych i 114 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 216 kilometrów dróg: 69 km powiatowych i 147 km gminnych.

Z kolei samorządy województwa lubelskiego otrzymają maksymalnie 289,7 mln zł dofinansowania, w tym 190,9 mln zł na zadania powiatowe i 98,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 167 zadań: 49 powiatowe i 118 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 526 kilometrów dróg: 364 km powiatowych i 161 km gminnych.

W województwie lubuskim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 83,2 mln zł: 41,6 mln zł na zadania powiatowe i 41,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 67 zadań: 22 powiatowych i 45 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 99 kilometrów dróg: 55 km powiatowych i 44 km gminnych.

W Łódzkiem limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 152,4 mln zł: 64,1 mln zł na zadania powiatowe i 88,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 157 zadań: 39 powiatowych i 118 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 280 kilometrów dróg: 104 km powiatowych i 175 km gminnych.

Samorządy w Małopolsce otrzymają maksymalne dofinansowanie inwestycji w wysokości 226,5 mln zł: w tym 101 mln zł na zadania powiatowe i 125,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 186 zadań: 41 powiatowe i 145 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 259 kilometrów dróg: 129 km powiatowych i 131 km gminnych.

Z kolei limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 317,1 mln zł: 173 mln zł na zadania powiatowe i 144,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 147 zadań: 48 powiatowych i 99 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 290 kilometrów dróg: 178 km powiatowych i 112 km gminnych.

A limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego to 58 mln zł: 17,8 mln zł na zadania powiatowe i 40,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 67 zadań: 15 powiatowych i 52 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 60 kilometrów dróg: 24 km powiatowych i 35 km gminnych.

Samorządy na Podkarpaciu otrzymają maksymalnie 174,8 mln zł, w tym 77,3 mln zł na zadania powiatowe, 97,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 123 zadania: 31 powiatowych i 92 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 217 kilometrów dróg: 101 km powiatowych i 116 km gminnych.

Na Podlasiu limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 205,5 mln zł: 103 mln zł na zadania powiatowe i 102,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 244 zadania: 92 powiatowe i 152 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 435 kilometrów dróg: 265 km powiatowych i 170 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 136,1 mln zł: 53,9 mln zł na zadania powiatowe i 82,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 141 zadań: 30 powiatowe i 111 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 328 kilometrów dróg: 172 km powiatowych i 157 km gminnych.

Na Śląsku limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 149,3 mln zł: 84,1 mln zł na zadania powiatowe i 65,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 95 zadań: 35 powiatowych i 60 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 144 kilometrów dróg: 80 km powiatowych i 64 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 145 mln zł: 62,9 mln zł na zadania powiatowe i 82,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 142 zadania: 48 powiatowych i 94 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 189 kilometrów dróg: 102 km powiatowych i 87 km gminnych.

Samorządy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają maksymalnie 183,3 mln zł, w tym 81,8 mln zł na zadania powiatowe i 101,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 169 zadań: 48 powiatowych i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 339 kilometrów dróg: 195 km powiatowych i 144 km gminnych.

W Wielkopolsce limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie 240,3 mln zł: 95,9 mln zł na zadania powiatowe i 144,4 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 142 zadania: 41 powiatowych i 101 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 245 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 127 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 105,4 mln zł, w tym 50,1 mln zł na zadania powiatowe i 55,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 89 zadań: 31 powiatowych i 58 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 139 kilometrów dróg: 86 km powiatowych i 53 km gminnych.

Jak podało MI, w 2020 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 3 212 inwestycji, z czego 2 393 na drogach gminnych i 819 na drogach powiatowych. Łączna kwota dofinansowania tych zadań to 2,74 mld zł. Pozwoliło to na realizację 4 383 km dróg: 2 295 km gminnych i 2 088 km powiatowych.