Naukowcy zbadali kondycję ponad 20 tys. drzew na pięciu kontynentach. Z analiz wynika, że stare drzewa lepiej rosną mimo suszy niż młodsze, dlatego mogą skuteczniej sprostać obecnym zmianom klimatu.

Tym samym okazuje się, jak ważną rolę odgrywają stare drzewa w ekosystemie leśnym i jak dużą wagę należy przykładać do ich ochrony.

W świetle najnowszych ustaleń naukowcy postulują, żeby zwracać szczególną uwagę na ochronę starych kompleksów leśnych. Są to "twierdze bioróżnorodności", wiążące duże ilości węgla - piszą badacze z University of Michigan (USA). Dzieje się to w sytuacji, gdy zmniejsza się ilość starych lasów na całej planecie, natomiast susze będą pojawiać się coraz częściej i coraz intensywniej.

Naukowcy analizowali dane dotyczące 21 tys. 964 drzew z międzynarodowego banku danych, w którym gromadzone są informacje o przyroście słojów drzewnych (International Tree-Ring Data Bank). Pod uwagę wzięto 119 gatunków i ich rozwój w trakcie i po okresach suszy.

Badacze skupili się na drzewach, których korony rozwijają się w najwyższej warstwie lasu. Drzewa każdego gatunku podzielono na młode, średnie i stare. Okresy suszy miały największy negatywy wpływ na tempo wzrostu młodych drzew, a tym samym na ilość wchłoniętego przez nie dwutlenku węgla.