Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Częstochowie, informuje o XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/24. Celem tego Programu jest ułatwienie młodym ludziom pochodzącym ze wsi lub małych miasteczek, z rodzin o niskich dochodach oraz dla tych, którzy osiągnęli wysokie oceny na maturze, podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

 

Wsparcie dla studentów ze wsi i małych miast

Program ten skierowany jest do tegorocznych maturzystów. Aby je uzyskać należy spełnić 3 warunki: pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców; pochodzić z rodziny, w której dochód na 1 osobę nie przekracza 2443 zł brutto (a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością); osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze.

 

Tylko do 18 sierpnia można składać wnioski

Kwota stypendium wynosi 7 tys. zł, aplikować można do 18 sierpnia 2023. Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024, a także inne atrakcyjne benefity dla stypendystów opisane są szczegółowo na stronie www.stypendia-pomostowe.pl