W trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2019 r. IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Owszem średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą uległa zwiększeniu, ale nadal była ujemna i wynosiła -44 mm. Jest to już piąty kolejny okres sześciodekadowy, w którym odnotowano wzrost wartości KBW.

- Największy deficyt wody w okresie od 11 lipca do 10 września br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -129 do -209 mm. W dalszym ciągu duży deficyt wody od -120 do -149 mm notowany jest na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Na pozostałym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -119 mm – podaje Instytut.

Problem z niedoborami wody mają mieszkańcy województw: lubuskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Susza w tym okresie notowana jest w sześciu monitorowanych uprawach: rzepaku i rzepiku, ziemniaka, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, buraka cukrowego i roślin strączkowych.

13. raport IUNG PIB
13. raport IUNG PIB

Najgorsza sytuacja występuje w uprawie rzepaku. W wypadku tego gatunku, który dopiero został wysiany, problem suszy dotyczy zdaniem IUNG aż 152 gmin. Zatem roślina już na samym starcie może mieć problemy ze wzrostem i dalszym rozwojem – mamy informacje od rolników o słabych i niewyrównanych wschodach i wręcz z powodu suszy – usychaniu roślin.

Ziemniaki są obecnie zbierane, ale susza ich też nie oszczędza i w tej uprawie notowana jest w 104 gminach.