Jak przekazał rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, powołane przez wojewodę Zespoły Komisji rozpoczynają szacowanie zakresu i wysokości szkód spowodowanych suszą rolniczą.

- Do końca czerwca wystąpienie suszy rolniczej na terenie województwa wielkopolskiego potwierdziło wojewodzie 19 gmin. Z analizy wstępnych danych przekazanych przez gminy wynika, że największe straty spowodowane suszą wystąpiły we wschodniej części województwa, na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego i tureckiego - wymienił Stube.

Gminy objęte suszą to m.in. Kościelec, Kłodawa, Brudzew.

Zespoły Komisji pracujące na terenie gmin ustalą zakres i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Procedura powinna zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia uzyskania przez wojewodę informacji o wystąpieniu skutków suszy.

W przypadku potwierdzenia strat, na podstawie zweryfikowanych protokołów, rolnik może się ubiegać o nisko oprocentowane kredyty np. na wznowienie produkcji rolnej w uprawnionych bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak informuje Urząd Wojewódzki, zgodnie z programem pomocowym ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy mogą także wystąpić o odroczenie terminu płatności składek KRUS, umorzenie w całości lub części bieżących składek, rozłożenie na raty i odroczenie płatności oraz umorzenie rat czynszu dzierżawnego.