W dokumencie przekazanym do kancelarii premier Gavrility oraz do mołdawskiego resortu rolnictwa przedstawiciele sektora rolniczego tego kraju sprecyzowali, że niedobór wody doprowadził do zniszczenia upraw słonecznika i buraków cukrowych w 60-70 proc. Straty spowodowane przez suszę w przypadku zbiorów kukurydzy na terenie Mołdawii oszacowali na 80-90 proc.

Władze AFF zaapelowały do rządu o podjęcie pilnych działań służących finansowemu wsparciu sektora, w tym szczególnie udzielenia pomocy małym i średnim producentom rolnym, którym - jak stwierdzili przedstawiciele organizacji - "bez interwencji państwa w ciągu kilku miesięcy grozi bankructwo".

- Obecnie wielu rolników zmuszonych jest sprzedawać swoją produkcję poniżej kosztów wytworzenia (...), gdyż w tym roku koszty produkcji wzrosły w różnych kategoriach o 200-400 proc. - napisało stowarzyszenie.